CPU Intel Core i9 – 7900X

  • Chủng loại  : CPU Intel Core i9 – 7900X
  • Tốc độ3.3 GHz Turbo 4.3 Up to 4.5 GHz
  • Số nhân/luồng : 10/20
  • Bộ nhớ đệm : 13.75MB