Intel Celeron Processor G1840 SK1150

Mô tả

  • Chủng loại : G1840 SK1150
  • Tốc độ : 2.8Ghz
  • Số nhân/luồng : 2/2
  • Bộ nhớ đệm : 3MB
  • Công nghệ : 22nm
  • Điện áp tiêu thụ tối đa : 53W

Reviews

There are no reviews yet.

Be the first to review “Intel Celeron Processor G1840 SK1150”